Ďalšie texty

Ďalšie texty mozete nájsť na fan web-stránke:

http://www.supermusic.sk/skupina.php?idskupiny=179&action=piesne&typ=text